Let Me Know op de werkvloer

Maakt u zich ook zichtbaar?

Overal wordt gepest door jong en oud, ook op de werkvloer komt het helaas voor. Voor het management en directie is het vaak toch onmogelijk om precies te weten wat er zich afspeelt op de werkvloer. Degenen die gepest worden schamen zich misschien of durven niet aan te geven dat ze worden gepest of worden buitengesloten. Of misschien is het voor een slachtoffer wel niet helemaal duidelijk bij wie ze dit aan kunnen geven, ze willen hun teamleider of directielid niet lastig vallen. Heel jammer is het dat dit ten kosten kan gaan van het werkplezier en de inzet van het personeel.

Wij vinden dat hier verandering in moet komen.

Een “let me know” bandje, waarmee de drager zichtbaar aangeeft dat een slachtoffer van pesten bij hem of haar terecht kan. Uitvoerend personeel, management en/of directieleden en andere collega’s, iedereen kan het bandje dragen en daarmee hulp bieden aan de kinderen, jongeren en volwassenen die worden gepest.

Wat kan Let me know voor uw bedrijf betekenen?

Let me know kan voor uw bedrijf heel veel gaan betekenen, u maakt samen met uw werknemers misschien u zelf en alle mensen die binnen uw bedrijf een let me know bandje willen dragen zichtbaar en benaderbaar. Werknemers die nu gepest worden weten in 1 oog opslag wie zij aan mogen en kunnen spreken. U kunt bijvoorbeeld via een interne mail vermelden een “Let Me Know” bedrijf te zijn en dat pesten op de werkvloer niet wordt geaccepteerd. Bedrijven kunnen Let Me Knowers die iets goeds voor een ander hebben gedaan bij ons opgeven. Elke drie maanden kiezen wij een bijzondere Let Me Knower uit om in het zonnetje te zetten. Bedrijven kunnen Let me know inzetten om zo een veilige en gezellige werkplek te creëren voor iedereen. Samen staat u immers sterk en pesten moet ook op de werkvloer bespreekbaar zijn.