Let Me Know in de zorg

Maakt u zich ook zichtbaar?

Overal wordt gepest door jong en oud, ook in zorginstellingen komt het helaas voor. Voor teamleiders, management, directie, familieleden en andere bewoners blijkt het vaak onmogelijk te zijn om precies te weten wat er zich afspeelt binnen deze zorginstellingen. Degenen die gepest worden schamen zich misschien of durven niet aan te geven dat ze worden gepest of worden buitengesloten. Misschien is het voor slachtoffers niet helemaal duidelijk bij wie ze dit aan kunnen geven of willen ze hun naasten, medebewoners of personeel hier-mee niet lastig vallen. Heel jammer is het dat dit ten kostte kan gaan van het woon plezier van deze ouderen.

Wij vinden dat hier verandering in moet komen.

Esther, een bezorgde moeder, kwam met het idee: een “Let me know” bandje, waarmee de drager zichtbaar aangeeft dat een slachtoffer van pesten bij hem of haar terecht kan. Personeel, medebewoners, familie, iedereen kan het bandje dragen en daarmee hulp bieden aan de ouderen die worden gepest. Niet altijd is het mogelijk een oplossing te vinden maar alleen al een luis-terend oor is heel veel waard.

Wat kan Let me know voor uw Zorginstelling betekenen?

U kunt een oproep doen onder uw personeel wie er bereid is om een Let me knower te worden binnen uw zorginstelling. Deze personen kunnen bijvoorbeeld met uw bewoners 1 op 1 gesprekken aangaan om zo aan ie-dereen persoonlijk te vragen of ze misschien ervaringen hebben met pesten in maar ook buiten uw zorginstelling. Let me know kan voor uw zorginstelling heel veel gaan betekenen, u maakt uw organisatie samen met uw personeel en medebewoners die een Let me know bandje willen dragen, zichtbaar en benaderbaar. Bewoners die nu gepest worden weten in 1 oog opslag wie zij aan mogen en kunnen spreken. Zij zullen de helpende hand/luisterend oor direct her-kennen aan hun polsbandje. U kunt via een interne mail vermelden dat u een “Let me know” zorgin-stelling bent en dat pesten in uw zorginstelling niet wordt geaccepteerd. U kunt Let me knowers binnen uw zorginstelling die iets goeds voor een ander hebben gedaan bij ons opgeven. Elke drie maanden kiezen wij een bijzondere Let me knower uit om in het zonnetje te zetten. Als zorginstelling kunt u, uiteraard met toestemming van de bewoner en/ of familie een aanmeld formulier invullen op www.letmeknow.nl. Wij nemen dan met u en/ of familie contact op om te bespreken wat deze positieve dag inhoudt. Uiteraard blijft de bewoner deze dagen anoniem en zonder media en mogen er geen foto’s gemaakt worden.